Προσφυγές Εφάπαξ

Προσφυγή για το
μειωμένο Εφάπαξ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Προσφορά Εργασίας

Προσφορά θέσεων
εργασίας στα τουριστικά
επαγγέλματα από
εργοδότες

Επικαιρότητα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΧΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ...

Περισσότερα...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ...

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ...

Περισσότερα...

ΣΤΟ ILO Η ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ...

Περισσότερα...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΣΕΕ – ΤΕΕ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων