Προσφυγές Εφάπαξ

Προσφυγή για το
μειωμένο Εφάπαξ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επείγον

Γράψου στο Σωματείο
σου και Πάρε Βεβαίωση
Μέλους για Εφαρμογή
της Σύμβασης

Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου - Aποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής....

Περισσότερα...

Επιστολή ΓΣΕΕ προς Υπουργούς Εργασίας /Οικονομικών/ Δικαιοσύνης και προς Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές...

Περισσότερα...

Αγνοεί η Κυβέρνηση το Σύνταγμα και την απόφαση του ΣτΕ για την διαιτησία...

Περισσότερα...

Αποφάσεις Ολομέλειας Διοίκησης ΓΣΕΕ...

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνδικαλιστικής συνάντησης κορυφής στη Ρώμη...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων