Προσφυγές Εφάπαξ

Προσφυγή για το
μειωμένο Εφάπαξ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επείγον

Γράψου στο Σωματείο
σου και Πάρε Βεβαίωση
Μέλους για Εφαρμογή
της Σύμβασης

Επικαιρότητα

Διακήρυξη 24ΩΡΗΣ Απεργίας 27.11.2014

Περισσότερα...

Κατευθυνόμενη Ενημέρωση Επιχείρηση Παρερμηνείας και Διαστρέβλωσης για το Ν.1264/1982...

Περισσότερα...

Δελτίο Τύπου - Aποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής....

Περισσότερα...

Επιστολή ΓΣΕΕ προς Υπουργούς Εργασίας /Οικονομικών/ Δικαιοσύνης και προς Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές...

Περισσότερα...

Αγνοεί η Κυβέρνηση το Σύνταγμα και την απόφαση του ΣτΕ για την διαιτησία...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων