Προσφυγές Εφάπαξ

Προσφυγή για το
μειωμένο Εφάπαξ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επείγον

Γράψου στο Σωματείο
σου και Πάρε Βεβαίωση
Μέλους για Εφαρμογή
της Σύμβασης

Επικαιρότητα

Οι φθορές και οι κλοπές δεν συνιστούν πολιτική πράξη...

Περισσότερα...

Συλλαλητήρια Διαμαρτυρίας - Κυριακή 7 Δεκέμβρη

Περισσότερα...

Μαζική συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία...

Περισσότερα...

Διακήρυξη 24ΩΡΗΣ Απεργίας 27.11.2014

Περισσότερα...

Κατευθυνόμενη Ενημέρωση Επιχείρηση Παρερμηνείας και Διαστρέβλωσης για το Ν.1264/1982...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων