Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης

Εκπαιδευτικές μονάδες
1. Αναβύσσου ( Αττικής)
2. Μακεδονίας
3. Ηρακλείου
4. Ρόδου
5. Κέρκυρας
6. Γαλαξιδίου
Προϋποθέσεις φοίτησης
Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής καθώς και ο αριθμός των εισαχθέντων
ορίζονται από προκήρυξη που δημοσιεύεται στο τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου και να γνωρίζουν μια ξένη
γλώσσα.
Φοίτηση
Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών
α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει τον Μάιο του
επομένου έτους, και
β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της
εκπαίδευση, αρχίζει τον Ιούνιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές
τοποθετούνται με μέριμνα της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές μονάδες.
Μαθήματα Α΄ έτους
Μαγειρική Τέχνη, Ζαχαροπλαστική Τέχνη, Τροφογνωσία, Στοιχεία Εστιατοριακής, Εγκαταστάσεις-
Εξοπλισμός, Υγιεινή Τροφίμων, Ανθρώπινες-Εργασιακές Σχέσεις, Γαλλικά, Μαθήματα Γενικής
Παιδείας.
Μαθήματα Β΄ έτους
Μαγειρική Τέχνη, Ζαχαροπλαστική Τέχνη, Τεμαχισμός, Διαιτολόγια-Εδεσματολόγιο, Υγιεινή Χώρων
τροφίμων, Έλεγχος Κοστολόγηση, Τουρισμός-Πολιτισμός, Γαλλικά Μαθήματα Γενικής Παιδεία

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Περισσότερα...

ΓΣΕΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...

Περισσότερα...

ANTI-COVID-19 - Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων