Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία της ΑΕ AQUIS Ξενοδοχειακή - Τουριστική & Τεχνική ΚΕΡΚΥΡΑ