ΣΣΕ - Ζαχαρωδών

 • 2023 - 2025 ΣΣΕ Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2022 - 2023 ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2020 - 2021 ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • Παράταση χρόνου ισχύος ΣΣΕ Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2020 - 2021 ΣΣΕ Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2018 - 2019 ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2018 - 2019 ΣΣΕ Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2016-2017 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1 
 • 2012-2013 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2010-2011 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2008-2009 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2006-2007 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2004-2005 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1
 • 2002-2003 ΣΣΕ Ζαχαρωδών Προϊόντων pdf1

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

Αμοιβή αργίας 28ης Οκτωβρίου...

Περισσότερα...

 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ...

Περισσότερα...

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων